YouTube-kanal     Facebook           Besökare: [counter]              Uppdaterad: 16 Nov.

60-tals band från Härnösand

 
År 1905 / Nytt telegrafhus i Hernösand.
 
Hernösands postens bolag har beslutat godkänna ett med telegrafstyrelsen upprättadt kontrakt om försäljning till staten av bolagets fastighet vid Nybrogatan för ett pris af 41.000 kr. nytt telegrafhus skall byggas på platsen.

 

 Några låtar med: Isabelle Hofrén

 I know I know   

 Go your own way   

 Boulder to Birmingham           

Covers av Sven-Ingvars låten Så många mil. Inspelad av Musikobild

Älgaspelare från Högsjö. Stående fr.v. Kjell Jonsson, Folke Berglund, Karl-Hugo Jonsson, Östen Persson och Bo Olsson.

År 1881 / Folkmängd Hernösands församling.

Hernösands församlings folkmängd utgjorde enligt utdragen ur husförhörslängden den 31 dec 1880 2.596 mankön och 2.774 qvinkön, summa 5.370 personer.

 

IF Älgarna / 1970-tal Stående fr.v Greger Örjestål, Anders Selander, Karl Bäcklund, Åke Bäckström, Göran Åberg, Jan Stenberg, T. Frank, Bo Halvarsson, tränare Bengt Svensson. Knästående fr.v Leif Bäckström, Ingemar Larsson, Karl-Åke Zetterlund, Kjell Wallanger, Anders Larsson och Rolf Starrin.

IF Älgarnas juniorlag / 1958.

Gamla Busstationen Härnösand

Fällmans Mode Storgatan 28 Härnösand.

City korvbar Storgatan Härnösand.

Axelsson Pappershandel Storgatan 23 Härnösand

Vanföranstalten Härnösand.

Elmgrens Konditori Nybrogatan 7 Härnösand

1856 / Första tågresan.

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare.

Den 5 mars 1856 öppnades den första normalspåriga järnvägen i Sverige. Lokomotivet Oscar drog fyra person och två godsvagnar i 34 kilometers hastighet från Örebro till Nora stad.

1955 / Motboken avskaffades.

Den 1 oktober 1955 avskaffades motboken i Sverige. De nya spritlagarna som trädde i kraft medgav fri inköpsrätt för spritvaror. Nu kunde man även få köpa starköl i systembutikerna, tidigare fick starköl endast köpas mot recept på apotek. Det så kallade Brattsystemet som nu avskaffades tillkom på initiativ av läkaren och politikern Iwan Bratt.

Från 1914 tillämpades det i Stockholm och från 1917 till första oktober 1955 i hela Sverige. Systemet innebar att köpare av rusdrycker hos Systembolaget fick anhålla om inköpsrätt. Därefter kontrollerades den sökandes skötsamhet. Som bevis på inköpsrätten utfärdades en motbok, i vilken samtliga inköp registrerades. Vid missbruk kunde inköpsrätten dras in.